Friskrivningsklausul

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Andlig, energi healing och coaching konsultationer ersätter inte medicinsk, psykologisk, laglig eller ekonomisk vägledning och den information du får är inte tänkt att göra detta. Andlig energi healing har för avsikt att återanknyta till ditt psykiska och känslomässiga välmående.

ATT UPPMÄRKSAMMA:
Vår healingmetod skapar ett kraftfullt förlösande av gamla tankar och känslor.

Den är likvärdig med en avgiftningskur av kroppen. Du kanske upplever smärta och känslor som kommer upp, en kortvarig ökad känsla av ångestfyllda tankar. Detta brukar vara högst en dag eller två. Om det överhuvudtaget sker.